• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2023 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

the diary

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายยศภัค  จรัสศุภชยา
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายชัยชนะ  สระทองทา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

ประชุมชี้แจงการจัดสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2564

 

 

   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดประชุมชี้แจงออนไลน์ การจัดสอบการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการทดสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธาน และ ดร.วินัย ปานโท้ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ