• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2023 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

the diary

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายยศภัค  จรัสศุภชยา
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายชัยชนะ  สระทองทา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

พัฒนาครูเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 5

 

   วันที่ 2  ธันวาคม 2565 นางณัฐพร  พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวธนัฐฐา เบี้ยจั่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะครูในเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 5 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ