• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2023 - Custom text here

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

the diary

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายยศภัค  จรัสศุภชยา
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

นายชัยชนะ  สระทองทา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

 

   ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2565 นายยศภัค จรัสศุภชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อยด้วยคณะศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใน 7 จุดเน้น ที่ได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในคราวประชุมชี้แจงนโยบายที่ผ่านมา

นิเทศออนไลน์ บ่ายวันพุธ จุดไอเดียครู

f t g m

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ